Make UR own
FAMILY
STICKER
I-click ang larawan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
Papa
Mama
Kuya
Ate
Bunso
Boy
Bunso
Girl
Baby
Bantay
Make
Sticker
Please select your family members by clicking the circles.
My Family
Papa
Mama
Kuya
Ate
Bunso Boy
Bunso Girl
Baby
Bantay
Papa
Mama
Kuya
Ate
Bunso Boy
Bunso Girl
Baby
Bantay