Making decisions
Ang Bola
I-type sa kahon ang nais mong sabihin ng bawat character.
I-share sa iyong obra sa Facebook o Twitter.
Nagtatanong si Efraim kay Jolo
tungkol sa sex.
Nagbibigay ng payo
si Jolo kay Efraim.
Ang sagot
ni Efraim kay Jolo.
Please complete the comic strip above.
Submit