Making decisions
Ang Gumamela
I-type sa kahon ang nais mong sabihin ng bawat character.
I-share sa iyong obra sa Facebook o Twitter.
Si Ella ay masugid na
nililigawan ni Karl.
Mayroong nais
si Karl mula kay Ella.
Ang sagot
ni Ella kay Karl.
Please complete the comic strip above.
Submit